Realizatorami Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego w zakresie onkologii dziecięcej – Wielkopolska Onkologia Dziecięca są:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

oraz

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Realizatorzy Programu zostali wybrani w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.