mgr Małgorzata Dziendziura


mgr Małgorzata Dziendziura – neurologopeda Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, prowadzi terapię neurologopedyczną na terenie Poradni Onkologicznej oraz
w oddziałach onkologicznych Kliniki Onkologii Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM
w Poznaniu. Pracuje głównie z dziećmi z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami w funkcjach pokarmowych, opóźnionym rozwojem mowy.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii oraz studnia na kierunku „Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną” na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Pracowała w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Ośrodku Dziennej Rehabilitacji dla dzieci, współpracowała z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. Była pomysłodawczynią i prowadzącą cykl warsztatów stymulujących pracę mózgu dla członków Stowarzyszenia. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Ukończyła m.in. „Kurs z zakresu opieki, stymulacji i terapii rozwojowej na oddziałach neonatologicznych” zorganizowany przez grupę Neomedic i szpital Ujastek w Krakowie, kursy: „Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci” w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, „Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego” organizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, szkolenie dla neurologopedów-terapeutów wczesnej interwencji organizowany przez Centrum Nauki o Laktacji oraz wiele innych szkoleń z zakresu wspierania rozwoju dziecka.