mgr Przemysław Kaczmarek


mgr Przemysław Kaczmarek fizjoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, udziela wsparcia fizjoterapeutycznego w oddziałach Onkologiczno - Hematologicznych
w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz
w przyszpitalnej Poradni Onkologicznej.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Doktorant Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Fizjoterapii. Doświadczenie zawodowe miał okazję zdobywać pracując w renomowanych poznańskich placówkach medycznych. Specjalizuje się m.in. w rehabilitacji neurologicznej osób dorosłych i starszych, jak również w terapii tkanek miękkich, zespołach bólowo-przeciążeniowych kręgosłupa i stawów obwodowych. Z powodzeniem prowadzi również fizjoterapię u dzieci i młodzieży z wadami postawy, asymetrią mięśniową, osłabieniem
i dystrofią mięśniową spowodowaną długotrwałym unieruchomieniem czy chorobami przewlekłymi. Poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach, wciąż poszerza i aktualizuje zdobytą wiedzę
i umiejętności. Równolegle praktykuje działalność naukową publikując liczne prace oraz biorąc aktywny udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach medycznych.

Ukończone kursy i szkolenia:

- Wady postawy u dzieci i młodzieży,

– Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) – torowanie nerwowo-mięśniowe,

– Neuromobilizacje,

– Masaż tkanek głębokich,

– Dry Needling Integraded,

– Terapia punktów spustowych, 

– Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe,

– FDM – Facial Distorsion Model, 

– Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie Kręgosłupa,

– Kinesiotaping KT1 i KT2