mgr Joanna Mielęcka


mgr Joanna Mielęcka - dietetyk w Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
w Poznaniu, udziela wsparcia dietetycznego w oddziałach Onkologiczno- Hematologicznych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w przyszpitalnej Poradni Onkologicznej.

Ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu, wydział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Studia Podyplomowe w zakresie Żywienie Człowieka specjalność Dietetyka i Planowanie Żywienia oraz brała udział w szkoleniach i warsztatach tematycznych. Od wielu lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji, gdzie oprócz indywidualnych konsultacji, systematycznie prowadzi wykłady.  Przez parę lat prowadziła zajęcia i wykłady z zakresu żywienia dla Wielkopolskich Klubów „AMAZONKI”.  

Czas wolny poświęca opiece nad zwierzętami i czytaniu książek.

Joanna Mielęcka