W ramach Programu w miastach powiatowych województwa będą przeprowadzone szkolenia dla lekarzy rodzinnych, lekarzy pediatrów oraz pracowników POZ (łącznie około 525 osób), a także 
dla personelu społecznego tj: psychologów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej, pracowników edukacji, partnerów społecznych (łącznie 525 osób). (więcej informacji w odnośnikach po lewej stronie)

                Prowadzone również będą działania informacyjno-edukacyjne skierowane do rodziców / opiekunów dzieci (wkładki do książeczek zdrowia, ulotki, ankiety zwracające uwagę na wczesne, nietypowe objawy choroby nowotworowej rozdawane w czasie wizyty lekarskiej, akcji edukacyjnych, imprez plenerowych itp.), które będą uczyły rozpoznawania niepokojących symptomów u dziecka.

                Dodatkowo planuje się organizację akcji edukacyjnych realizowanych poprzez placówki edukacyjne m.in. warsztaty dotyczące zdrowego trybu życia, instytucje pomocy społecznej, partnerów społecznych skierowane do rodziców/opiekunów dzieci, które będą uczyły o sposobach wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży i dostępie do leczenia (spotkania
z rodzicami przy okazji różnego rodzaju pikników/spotkań integracyjnych / festynów, broszury, plakaty, ulotki, wykłady i inne). Zakłada się organizację akcji edukacyjnych co najmniej raz w roku w każdym powiecie. Będzie ona prowadzona za pomocą stoiska informacyjnego np. na terenie POZ lub przy okazji różnego rodzaju pikników/spotkań integracyjnych/festynów. Edukatorzy będą udzielali informacji
o programie oraz prowadzili edukację prozdrowotną na temat objawów chorób nowotworowych.

 

Szanowni Państwo

Ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem, chcielibyśmy zaproponować
Państwu szkolenia w trybie on-line. 

Szczegóły związane ze szkoleniami, dostępe są po wybraniu grupy docelowej
(zakładki po lewej stronie). 

Jeśli pojawi się możliwość przywrócenia szkoleń w systemie stacjonarnym,
poinformujemy Państwa na niniejszej stronie.

 

INFORMACJE O SZKOLENIACH: 

*  dla lekarzy i pracowników POZ - kliknij, by otworzyć 

*  dla personelu insytucji społecznych - kliknij, by otworzyć

*  dla pracowników placówek edukacyjnych - kliknij, by otworzyć

 

REGULAMIN:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach - kliknij, by otworzyć