Szkolenie z zakresu onkologii dziecięcej - POZ

Lekarze i personel POZ

2022-04-29 - POZ


Szanowni Państwo, 

niniejszym, chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na bezpłatne szkolenie on-line, które skierowane jest do pielęgniarek, położnych oraz pozostałego personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
z woj. wielkopolskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniu:

29.04.2022r
. - DIAGNOSTYKA, w godz. 9:00 - 15:00  (z uwzględnieniem przerwy) 

Formularz zgłoszeniowy: LINK


Zakres szkolenia:
 

* Diagnostyka nowotworów u dzieci oraz następstwa leczenia chorób onkologicznych

Cel szkolenia:

Celem głównym jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej.
Działania edukacyjne ukierunkowane są na podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego,
w tym lekarzy, w zakresie profilaktyki i wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży.


Ramowy program szkolenia:

I - Program szkolenia z zakresu diagnostyki nowotworów u dzieci oraz następstw leczenia chorób onkologicznych:

1. Typowe i niecharakterystyczne objawy występujące w nowotworach u dzieci oraz zalecane postepowanie.
2. Wybrane zaburzenia układu krwiotwórczego i chłonnego.
3. Stany naglące w onkologii dziecięcej.
4. Nowotwory wieku dziecięcego.
5. Zespoły genetyczne zwiększające ryzyko nowotworów.
6. Skrócony algorytm postepowania w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie choroby nowotworowej.
7. Skutki somatyczne i psychiczne leczenia onkologicznego u dzieci.

II - Program szkolenia z zakresu komunikacji: 

1. Komunikacja interpersonalna z dzieckiem chorym onkologicznie i jego rodziną.
2. Przekazywanie informacji o diagnozie i leczeniu.
3. Przekazywanie informacji o diagnozie i leczeniu pacjentowi pediatrycznemu.
4. Rozmowa z dzieckiem/nastolatkiem/rodzicem/opiekunem o zakończeniu leczenia – granice medycyny, granice możliwości wyleczenia.
5. Rozwiazywanie konfliktów w relacji pacjent – lekarz
6. Umiejętność́ pracy z trudnym pacjentem – od zrozumienia do działania.
7. Wypalenie zawodowe – prewencja i przeciwdziałanie.
8. Radzenie sobie ze stresem.

Liczba miejsc jest ograniczona! 

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń, prosimy kierować na adres: szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl

Informacja o szkoleniu - dla pracowników POZ (kliknij, by otworzyć)